Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) đã tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, giao lưu, nghiên cứu kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực, từ đó góp phần vào việc hình thành chiến lược đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

CHẶNG ĐƯỜNG 25 NĂM

TRUNG TÂM KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

VIETNAM ASIA - PACIFIC ECONOMIC CENTER

ĐỌC THÊM

LỊCH SỬ VAPEC

Ngày 20/4/1993, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 175/TTg chính thức thành lập Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù Phó thủ tướng Phan Văn Khải ký quyết định này nhưng người ủng hộ mạnh mẽ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt với bút phê của Tổng Bí thư Đỗ Mười trên tờ trình. Đây là tổ chức phi chính phủ duy nhất của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp ký quyết định thành lập.

Tiên phong trong đổi mới và hội nhập

Cuối những năm 1980, khi Việt Nam bước vào giai đoạn đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, GS. Trần Văn Thọ sau khi thăm và làm việc tại một số nước trên thế giới đã chú ý đến vai trò của các trung tâm nghiên cứu chính sách giúp chính phủ hoạch định đường lối phát triển giữa các nước trong khu vực Châu Á –Thái Bình Dương, đặc biệt là KDI (Viện Phát triển Hàn Quốc) và mong muốn Việt Nam cũng có một tổ chức nghiên cứu về kinh tế và chính sách như vậy. 

Đầu năm 1990, tại Tokyo (Nhật Bản) ông đã gặp và làm việc với ông Trần Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và ông Võ Đại Lược, Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới, các ông đã bàn bạc và thống nhất kế hoạch xúc tiến thành lập một Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa chính sách kinh tế đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, tạo điều kiện cho các nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh của Việt Nam tiếp cận, giao lưu, nghiên cứu những đặc điểm và kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của các nước châu Á - Thái Bình Dương, góp phần đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các nhà kinh tế về khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những nhà sáng lập có tư duy cải cách

Giáo sư Trần Văn Thọ là người đề xướng việc thành lập VAPEC. Ông là một người có tư duy cải cách mạnh mẽ và từng tham gia các Tổ Tư vấn Cải cách Kinh tế và trong Ban Nghiên cứu chính sách của các Thủ tướng Việt Nam như Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Ông còn làm thành viên chuyên môn trong Hội đồng Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nhật trong gần 10 năm, qua nhiều đời thủ tướng. Hiện nay, ông làm Giáo sư kinh tế Đại học Waseda (Tokyo) và là là 1 trong 15 thành viên tổ tư vấn Kinh tế của Chính Phủ Việt Nam nhiệm kì 2016-2021.

Ngoài GS Trần Văn Thọ, ban trù bị sáng lập VAPEC còn có những thành viên như:
- GS. Trần Hồng Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- GS. Võ Đại Lược – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế thế giới, hiện nay là Chủ tịch VAPEC
- Ông Hà Nghiệp – Nguyên là trợ lý Tổng Bí thư Trường Chinh
- GS. Lê Văn Sang – PhóV iện trưởng Viện Kinh tế Thế giới
- Ông Phạm Khắc Chi – TGĐ Công ty Tư vấn và Đầu tư - Bộ Thương nghiệp, người sáng lập ra Đại học Hồng Bàng.
- Ông Võ Như Lanh – Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Thời báo Kinh tế Sài Gòn

TỔ CHỨC ĐẦU TIÊN

VAPEC là tổ chức phi chính phủ đầu tiên do Thủ tướng trực tiếp ký quyết định thành lập

Trên cơ sở tờ trình của Ban trù bị và ý kiến của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - cán bộ của Chính phủ về việc thành lập Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, ngày 11/11/1992, Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Xuân Trinh đã có văn bản số 759/Ttg thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thành lập Trung tâm Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 15/2/1993, Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương tổ chức Đại hội thành lập để thông qua Điều lệ, bầu ban Quản trị, ban Cố vấn, ban Kiểm soát của Trung tâm.

Ngày 26/2/1993, Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) đã công nhận Điều lệ của Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, tên tiếng Anh: Vietnam Asia - Pacific Economic Center, viết tắt là VAPEC (QĐ số 98/TC-TCCB).

Ngày 20/4/1993, Phó Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký quyết định số 175/TTg chính thức thành lập Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Mặc dù Phó thủ tướng Phan Văn Khải kí quyết định này nhưng người ủng hộ mạnh mẽ là Thủ tướng Võ Văn Kiệt với bút phê của Tổng Bí Thư Đỗ Mười trên tờ trình. Đây là tổ chức phi chính phủ duy nhất của Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp ký quyết định thành lập.


VAPEC là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập để cung cấp thông tin, nghiên cứu, đào tạo và giao lưu về kinh tế với các nước trong vùng kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

Mục đích hoạt động của VAPEC là tạo điều kiện cho các thành viên là các nhà nghiên cứu, nhà kinh doanh của Việt Nam tiếp cận, giao lưu, nghiên cứu những đặc điểm và kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong vùng châu Á - Thái Bình Dương, nhằm thúc đẩy việc hội nhập và tham gia vào sự phân công lao động quốc tế trong vùng.

VAPEC cũng góp phần đào tạo và bồi dưỡng kiến thức cho các nhà kinh tế, nhà kinh doanh, nhà khoa học Việt Nam về kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

VAPEC có tư cách pháp nhân, hoạt động theo chế độ tự chủ về tài chính, có tài khoản tại ngân hàng và có con dấu để giao dịch và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và các bộ chức năng quản lý của nhà nước.

TÔN CHỈ & MỤC ĐÍCH

Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương có một số hoạt động chính như sau

HOẠT ĐỘNG CHÍNH

Nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế và kinh doanh của Việt Nam và khu vực kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, chú trọng nghiên cứu về kinh tế Nhật Bản. Chú ý đến kinh nghiệm và đặc điểm của từng nước, nhất là những nước có vị trí quan trọng trong quan hệ kinh tế với Việt Nam. 

NGHIÊN CỨU

Thu thập thông tin, xuất bản, phổ biến những tư liệu sách báo về kinh tế, về chính sách, mô hình phát triển kinh tế - xã hội của các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương theo luật về xuất bản quy định.

THÔNG TIN

Tổ chức giao lưu giữa các thành viên là các tổ chức kinh tế, các nhà kinh tế, nhà kinh doanh của Việt Nam với các tổ chức kinh tế và đồng nghiệp trong vùng dưới nhiều hình thức như: Tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo, tiếp xúc gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin kinh tế v.v... theo quy định của pháp luật.

GIAO LƯU

Tổ chức bồi dưỡng theo chuyên đề đào tạo (có cấp chứng chỉ) cho các nhà kinh tế, nhà kinh doanh, các nhà khoa học và giảng dạy kinh tế. Đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành kinh tế; chú trọng tiếng Anh, tiếng Nhật... theo quy định của Nhà nước Việt Nam.

ĐÀO TẠO

BAN LÃNH ĐẠO VAPEC

Một số thành viên lãnh đạo VAPEC hiện nay

GS Trần Văn Thọ

Nhà Sáng lập, cố vấn cao cấp

PGS.TS Võ Đại Lược

Chủ tịch VAPEC

PGS.TS Lê Văn Sang

Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Cảnh Bình

Phó Chủ tịch Thường trực

Giáo sư Saburo Okita (1915 - 1993) là nhân vật kiệt xuất để lại nhiều dấu ấn trong quá trình phát triển kinh tế, giáo dục, ngoại giao của Nhật Bản từ sau Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Ông đã làm cố vấn kinh tế cho nhiều nước, kể cả Trung Quốc, đã đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo góp phần quyết định cho sự ra đời nhiều tổ chức quốc tế và bằng uy tín của mình đã giúp vận động tài chính xây dựng nhiều trường đại học, nhiều viện nghiên cứu hoặc trung tâm chuyển giao công nghệ tại Nhật và nhiều nước khác ở Á châu.

Để có sự ra đời của VAPEC có sự hỗ trợ tích cực ban đầu và sự giúp đỡ rất có hiệu quả của các tổ chức: Hiệp hội các doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren); Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản (Japan Foundation); Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia (nay là Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Viện Kinh tế Thế giới (nay là Viện Kinh tế và Chính trị thế giới). Đặc biệt là cố giáo sư Saburo Okita, nhà kinh tế, nhà hoạt động kinh tế kiệt xuất và là cựu Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tư vấn và vận động tài chính, nhân tố quyết định để VAPEC ra đời.

CỐ GIÁO SƯ SABURO OKITA 

GIÁO SƯ TRẦN VĂN THỌ

Giáo sư Trần Văn Thọ là giáo sư kinh tế tại trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản. Ông cũng là một nhà nghiên cứu và có nhiều đóng góp về tư duy kinh tế cho Việt Nam. Ông sinh năm 1949 tại Quảng Nam, năm 1967 sang Nhật Bản du học. Mặc dù đến nay đã sống ở Nhật Bản hơn 40 năm nhưng ông vẫn giữ quốc tịch Việt Nam cho mình 

Ông có tham gia cộng tác trong các Tổ Tư vấn cải cách kinh tế hoặc trong Ban Nghiên cứu chính sách của các thủ tướng Việt Nam như Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải. Ông là sáng lập viên Trung tâm kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (VAPEC) tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. 

Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kì 2016-2021 được thành lập theo Quyết định 1120/QĐ-TTg, ông là một trong 15 thành viên.

Năm 2018, Ông được Nhật Hoàng Nhật Bản trao tặng huân chương Thụy Bảo hạng 4 - tia vàng cùng hình hoa hồng vì những đóng góp cho sự phát triển quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Việt Nam, thúc đẩy sự hiểu biết về Nhật Bản tại Việt Nam.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Một số hình ảnh hoạt động của Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương - VAPEC

CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Một số đơn vị thành viên hiện nay của VAPEC

TRUNG TÂM HỢP TÁC TRÍ TUỆ VIỆT NAM 
VIỆN  LÃNH ĐẠO ABG
TRUNG TÂM  PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

HOẠT ĐỘNG ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Một số hình ảnh hoạt động của các đơn vị thành viên VAPEC

ĐỐI TÁC CỦA VAPEC

©2017 Allrights reserved VAPEC 2018

KẾT NỐI VỚI VAPEC

VAPEC là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh cung cấp thông tin, nghiên cứu, đào tạo và giao lưu về kinh tế với các nước trong khu vực kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.

LIÊN HỆ

176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0912 947 336

Email: info@vapec.org.vn

Website: www.vapec.org.vn